YB0X-1 pada 30/7/2018

2018-07-30 09:22:12 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -3C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:22:12 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#002,140,202,002,000,000,00000010
2018-07-30 09:23:41 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#004,140,203,001,000,000,00000010
2018-07-30 09:24:25 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -3C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:25:09 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:25:09 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#006,140,203,001,000,000,00000010
2018-07-30 09:25:53 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:26:38 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:26:38 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#008,139,202,253,000,000,00000010
2018-07-30 09:27:22 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:28:07 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:28:07 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#010,139,203,254,000,000,00000010
2018-07-30 09:28:51 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-30 09:28:51 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#011,140,203,254,000,000,00000010 
Pada pagi ini YB0X-1 telah berjaya mendapat packet oleh beberapa stesen. Hanya  dua stesen sahaja yang mendapat packet iaitu 9W2KHE-3 dan 9W2RUT-1. WX pagi ini hujan mungkin turut mempengaruhi stesen lain untuk mendapat packet.

Lintasan packet bermula jam 9:22:12 hingga 9:28:51.

9W2KHE-3 mendapat 11 packet manakala 9W2RUT-1 mendapat 3 packet sahaja.

Stesen dari Australia VK6HV-7 berjaya bekerja dengan YB0X-1 hingga ke Johor Bharu 9W2KHE-3.

YB0X-1 pada 26/7/2018

Lintasan YB0X-1 pada pagi ini bermula jam 9:34 dan berakhir 9:48.
Stesen paling banyak adalah VK6HV-10 mendapat 15 packet.
Stesen kedua banyak merupakan 9W2KHE-3 mendapat 6 packet.
Masing-masing mendapat satu packet adalah 9W2RUT-1, 9M2ZAK-1, 9W2RLW-4 dan 9W2DYA-2.

AOS Azimuth: 265 darjah
Max Elevation: 45.7 darjah
LOS Azimuth: 106 darjah

2018-07-26 09:34:43 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:37:40 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAS,9M2ZAK-1:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:38:24 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:38:24 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#007,140,194,002,000,000,00000010
2018-07-26 09:39:09 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#008,140,194,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:39:13 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RLW-4:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:39:52 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2DYA-2:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:40:37 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:40:37 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#010,140,194,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:41:21 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:41:21 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#011,140,193,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:42:05 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:42:06 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#012,140,194,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:44:18 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:44:19 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#015,140,194,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:45:02 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:45:03 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#016,140,194,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:45:47 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:45:47 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#017,140,194,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:46:31 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:46:31 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#018,140,194,001,000,000,00000010
2018-07-26 09:47:15 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:47:16 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#019,140,194,002,000,000,00000010
2018-07-26 09:47:59 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-26 09:48:00 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#020,140,194,001,000,000,00000010

Beacon 9M2DA-2 Muar ke 9W2DYA-5 Bangi

Pagi ini laluan Satelit Lapan A2 mode aprs YB0X-1 telah berjaya mendapat empat beacon. Dua beacon daripada stesen 9M2DA-2 dari Muar.

Beacon daripada 9M2DA-2 berjaya diperolehi jam 9:18:07 dan 9:18:17 iaitu10 saat berselang.


2018-07-24 19:20:54 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,9W2RUT-1:=0203.4 N/10234.6 E,145.325MHz 300/MHZ/2xVF=m
2018-07-24 19:21:16 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,VK6HV-10::9W8MAD-5 :Greeting from Johor {2
2018-07-24 19:22:01 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,9W2RUT-1::9W8MAD-5 :Greeting from Johor {2
2018-07-25 09:16:35 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,9W2RLW-4::YB0X-1   :OJ12gb{2
2018-07-25 09:17:35 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,9W2KHE-3::PSAT-1   :OJ12gb{1
2018-07-25 09:18:01 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,9W2KHE-3::9W8MAD-5 :PLEASE REPLY WHEN YOU RECEIVED MY PACKET. TQ. 73{3
2018-07-25 09:18:18 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,9W2DYA-5::YB0X-1   :OJ12gb{2


Raw path dari stesen 9M2DA-2 pada pagi ini. Berjaya juga ke stesen 9W2RLW-4 dan 9W2KHE-3. Petang semalam lebih jauh hingga ke Australia VK6HV-10 disamping 9W2RUT-1.

2018-07-25 09:14:48 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:15:32 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:15:32 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2DYA-5:T#007,140,197,001,000,000,00000010
2018-07-25 09:16:16 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:16:38 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3::9M2DA-2  :ack2
2018-07-25 09:17:20 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RLW-4:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:17:20 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RLW-4:T#009,140,197,253,000,000,00000010
2018-07-25 09:18:07 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:18:07 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2DYA-5:T#010,140,197,253,000,000,00000010
2018-07-25 09:18:52 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:20:21 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2KHE-3:T#013,140,198,253,000,000,00000010
2018-07-25 09:21:05 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:21:05 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#014,140,198,253,000,000,00000010
2018-07-25 09:21:49 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:21:49 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#015,140,198,253,000,000,00000010
2018-07-25 09:22:33 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:22:34 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#016,140,198,253,000,000,00000010
2018-07-25 09:23:17 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:23:18 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#017,140,198,254,000,000,00000010
2018-07-25 09:24:02 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018
2018-07-25 09:24:02 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#018,140,198,253,000,000,00000010
2018-07-25 09:24:46 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#019,140,198,253,000,000,00000010


Raw path YB0X-1 pula menunjukkan beberapa stesen telah 
mendapat packet. Stesen dari Australia VK6HV-10 mendapat 11 packet.
Stesen 9W2KHE-3 mendapat 4 packet, 9W2RUT-1 3 packet, 
stesen 9W2DYA-5 dan 9W2RLW-4 berkongsi 2 packet.

Nampaknya bertambah meriah stesen dari 9M Land mengaktif 
frekuensi 145.825MHz.

Lintasan sebelah petang juga terdapat aktiviti memburu
YB0X-1. Stesen 9W8DEN-7 di Kuching, Sarawak berjaya mendapat packet melalui
YB0X-1. Satu melalui sgate 9W8DEN-1 dan tiga melalui YB0X-1
ke Johor Bharu W2RLW-4, ke Seri Kembangan 9W2RUT-1 dan
ke Australia VK6HV-10. Dennis 9W8DEN menggunakan handheld Yaesu FT1D


2018-07-25 19:23:54 MYT: 9W8DEN-7>PQ2XX3,YB0X-1,qAS,9W8DEN-1:`&0,l <0x1c>[/`Hello I'm Dennis de 9W8DEN_$
2018-07-25 19:43:17 MYT: 9W8DEN-7>PQ2XX3,YB0X-1*,qAR,9W2RLW-4:`&0,l <0x1c>[/`Hello I'm Dennis de 9W8DEN_$
2018-07-25 19:44:46 MYT: 9W8DEN-7>PQ2XX3,YB0X-1*,qAR,9W2RUT-1:`&0,l <0x1c>[/`Hello I'm Dennis de 9W8DEN_$
2018-07-25 19:47:52 MYT: 9W8DEN-7>PQ2XX3,YB0X-1*,qAR,VK6HV-10:`&0,l <0x1c>[/`Hello I'm Dennis de 9W8DEN_$


Stesen 9M2DA-2 turut mendapat pcket melalui YB0X-1 ke 9W2RUT-1.

2018-07-25 19:44:03 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,PSAT-1,qAR,9W2RUT-1:=0203.0 N/10234.6 E,145.325MHz Worldwide radio amateurs provide a valuable resource to Emer

73, Jojet de 9W2DYA

Pertak Trail Run 2018

Pertak Trail Run telah diadakan pada hari Ahad 22 Julai 2018. Kali pertama aku mencuba menyertainya setelah sebulan membuat persiapan hanya berjoging sahaja untuk menguatkan stamina dan meningkatkan kecergasan.Jarak 15KM menjadi cabaran yang hebat kepada para peserta. Laluan mendaki ke Batu Tedung sangat mencabar kerana kecerunan yang tinggi. Ketinggian hingga mencapai 800m dari aras laut. Tiba disitu merupakan check point 2. Marshall menggunakan radio komunikasi untuk melaporkan setiap pergerakan peserta.


Tempat permulaan terdapat pusat komunikasi yang dikendalikan juga oleh rakan ham. Liputan yang meluas hingga ke puncak Batu tedung hinggalah check point 3 di Lata Medang.

Manakala di Check point 1 merupakan water station yang menjadi tumpuan peserta untuk mengembalikan tenaga setelah berhempas pulas mendaki dan menuruni bukit. Minuman 100 Plus, disamping air mineral disediakan. Aku meneguk beberapa cawan untuk menghilangkan dahaga badan.  Buah epal serta kek span disediakan bagi mengisi perut yang kelaparan dan turut dapat mengembalikan tenaga semula.

Check point 1 merupakan titik pertemuan antara CP2 dan CP3. Selepas berpatah balik dari CP2 di Batu Tedung barulah dapat meneguk air di sini. Kemudian larian diteruskan semula ke CP 3. Setelah mendaki juga ke CP 3, berpatah balik semula ke CP 1 dan singgah untuk minum semula sebelum tiba di garisan penamat di Kg Pertak.Aku menggunakan aplikasi Runkeeper untuk merekod segala pergerakan semasa larian tersebut. Hasilnya jarak yang direkodkan adalah 14.90km dalam masa 3 jam 16 minit 46 saat. Tiba digarisan penamat dikalungkan medal Finisher memberi sejuta kepuasan dapat menamatkan larian yang begitu mencabar.

Kemudian merehatkan badan serta mengambil cendol dan nasi ayam yang disediakan penganjur. Aku hanya makan nasi ayam yang diberi di tepi sungai yang menjadi tempat perkelahan orang ramai. Memandang hujung minggu sudah pasti ramai tetamu yang datang untuk berkelah dan bermandi-manda. Sayangnya ada pengunjung yang tidak bertanggungjawab meninggalkan sampah ditepi sungai walaupun beberapa tong telah disediakan.

Ramai peserta mengambil peluang untuk bermandi-manda menyegarkan tubuh setelah penat berlari. Aku juga mengambil kesempatan untuk membasuh kasut yang berlumpur dan beberapa kali juga masuk air ketika melintas sungai.

Berbalik kepada bantuan komunikasi dalam sesuatu pertandingan seperti ini. Ia adalah amat penting sekali kepada para penganjur sukan. Segala maklumat dan berita dapat disampaikan dengan segera. Lebih lagi jikalau kawasan itu, tiada liputan talian telefon.

Pihak SKMM haruslah mengeluarkan AA untuk membenarkan frekuensi untuk aktiviti sukan seperti ini. Bantuan komunikasi yang diberikan oleh rakan ham sangat  diperlukan kerana kemahiran, kepakaran serta mempunyai peralatan yang sesuai.

Tahniah kepada pihak penganjur yang menyediakan laluan yang begitu mencabar dan menyeronokkan. Syukur cuaca baik dan trail kering membolehkan peserta berlari berdesup tanpa meninggalkan jejak. Tanda arah yang disediakan juga jelas diletakkan disimpang-simpang yang mengelirukan. Cuma, penganjur perlu lebih rajin mencari penaja-penaja barangan atau apa-apa sahaja agar peserta seronok dapat membawa pulang sesuatu selain T-shirt dan medal agar berbaloi membayar RM95 seorang.

Tiada lagi sekeping sijil dibawa pulang memandang zaman kini semuanya secara atas talian. Bermula dengan pendaftaran hinggalah ke Sijil Pencapaian.73, Jojet de 9W2DYA

T3S Temerloh Titik Tengah Semenanjung, Lanchang

  Temerloh Titik Tengah Semenanjung terletak di Lanchang, Pahang. Rugi rasanya jika tidak ke sini setelah berada di daerah Temerloh. Tahun l...