KEPIMPINAN DALAM REKREASI

KEPIMPINAN DALAM REKREASI


Etika Pembimbing1. Utamakan keselamatan semua yang terlibat pada setiap masa.

2. Mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam bidang yang diceburi.

3. Memberi peluang perkembangan individu yang optimum untuk menyesuaikan dengan

keadaan.

4. Berusaha menerokai bidang-bidang baru yang lebih mencabar.

5. Berkeyakinan dalam melaksanakan tugas yang diberi.

6. Menghormati kemampuan setiap individu.

7. Berkhidmat dengan sukarela.

Kualiti PembimbingSetiap pembimbing mestilah berusaha untuk memantapkan kualiti diri sebagai seorang insan yang diamanahkan untuk menyampai ilmu:

1. Tegas dalam usaha mencapai objektif dan matlamat.

2. Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan.

3. Kepimpinan yang positif.

4. Amanah dalam tugas.

5. Cekap.

6. Berwawasan.

7. Patuh kepada etika.

8. Memahami adaptasi terhadap klien / peserta.

Tanggungjawab Pembimbing1. Tehadap rakan sejawat

v Menjaga nama baik profesionalisme pembimbing.

v Memberi kerjasama yang optimum.

v Bertanggungjawab.2. Terhadap klien / peserta

v Keselamatan.

v Layanan yang adil.

v Merahsiakan maklumat yang perlu dirahsiakan.

v Menjaga etika dan tatasusila.

v Mendapatkan pengetahuan dan maklumat terkini.3. Terhadap pentadbir

v Menurut perintah.

v Menyempurnakan tanggungjawab.

v Menjaga nama baik institusi dan organisasi.

v Memberi serta menerima pandangan yang membina.4. Terhadap program

v Memastikan matlamat tercapai.

v Perlaksanaan aktiviti berjalan dengan lancar.

v Membuat penilaian dan laporan aktiviti.5. Terhadap profesion

v Sentiasa mengekalkan tahap profesionalisme yang tinggi.

v Menghargai nilai dan etika profesion.

v Berusaha mengekalkan dan mempertingkatkan prestasi dalam pelbagai bidang.

Bidang Tugas PembimbingPerancangan1. Menyediakan kertas kerja / cadangan

2. Membentuk ahli jawatankuasa pengelola

3. Membentuk ahli jawatankuasa kerja

4. Mesyuarat merangka program / penjadualan

5. Menyediakan anggaran perbelanjaan

6. Menentukan pemilihan tempat dan masa yang sesuai.

7. Mengambil kira aspek keselamatanPersediaan1. Penyusunan aktiviti terperinci

2. Mesyuarat / taklimat penyelarasan

3. Senarai semak peralatan

4. Pengagihan tugas

5. Keselamatan

6. Urusan surat menyuratDi Tapak Amali1. Keselamatan (manusia dan peralatan)

2. Penyampaian pengetahuan atau tunjukcara

3. Penilaan semasaPenilaian1. Mengadakan post mortem keseluruhan program

2. Pencapaian matlamat / objektif

3. Laporan sepanjang amali

4. Cadangan untuk meingkatkan kualiti pembimbing dan peserta

Pendekatan ke arah peningkatan profesionalisme

Seorang pemimpin berkesan perlu berusaha untuk membina kualiti yang disenaraikan di dalam dirinya.Ø Mempunyai cara berkomunikasi dan berinteraksi yang berkesan

Ø Mengemaskinikan pengetahuan di dalam bidang yang diceburi

Ø Menggunakan kaedah yang sesuai dengan kumpulan sasaran

Ø Bersikap rasional dan peka terhadap persekitaran yang dinamik

Ø Mempunyai keyakinan diri

Ø Berdisiplin kendiri dan berwibawa

Ø Corak (style) kepimpinan yang sesuai dengan situasi

Ø Mengamalkan nilai-nilai murni

Ø Sihat fizikal, emosi, intelek, rohani dan sosial

DETERMINATION
“There is no trying. There is only doing or not doing”

http://persatuanpembimbingrekreasiluar.blogspot.com/2009/02/kepimpinan-dalam-rekreasi.html

http://9w2dya.blogspot.com/
 

No comments:

Post a Comment

Marine Radio VHF

  Frekuensi Marin VHF Saluran 70 untuk kecemasan 156.525MHz Radio telefon Saluran 6   156.300MHz Saluran 13 156.650MHz Saluran 16 156.800MHz