Radiosonde D20040148 Belon Bayan Lepas


 Belon Bayan Lepas objek aprs D20040148 jam 7:35 pagi muncul bersama belon Paya Lebar. Altitud ketinggian 1419m manakala 1363m bagi belon Paya Lebar muncul pertama kali pada skrin Sondehub.Belon Paya Lebar objek aprs IMS8AFA5E altitud ketinggian 2544m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9M2ZAK-2 di Kulai.Belon KLIA objek aprs D20054326 muncul jam 7:41 pagi. Muncul altitud ketinggian 1762m. Jam 8:30 menghampiri Morib memasuki kawasan pantai tetaapi membuat pusingan U masih didaratan lagi.

Jam 8:35 pagi belon Bayan Lepas telah blast altitud ketinggian 24671m selepas sejam muncul di Sondehub. Jam 8:40 pagi belon KLIA di ruang udara Kanchong darat. Jam 8:56 pagi kembali menghala ke arah morib. Jam8:58 pagi melepasi garisan pantai ke Selat Melaka.

Jam 8:59 pagi muncul beolon Kota Bharu objek aprs D20043229. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9W2ATR-6 di Perlis. Belon Kota Bharu telahpun blast altitud ketinggian 18657m.


Jam 9:12 pagi belon KLIA telah blast altitud ketinggian 29580m. Tinggal belon Paya Lebar masih naik ke udara.

No comments:

Post a Comment

Belon DFM09P19028090 muncul dari Port Dickson

Credit 9W2DVZ   Pagi ini muncul belon jenis DFM09P 19028090 dari perairan Port Dickson. Isyarat terakhir jam 8:36 pagi berada di Bagan Siapi...