Radiosonde D20042558 Belon Bayan Lepas


 Belon Bayan Lepas objek aprs D20042558 altitud ketinggian 4191m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9W2EYR-14 di Sungai Petani.Belon KLIA objek aprs D20052381 altitud ketinggian 4945m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9M2TPT di Sungai Buloh.


Belon Paya Lebar objek aprs IMS8AFAA9 altitud ketinggian 2090m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9M2ZAK-2 di Kulai. Ketiga-tiga boleh dipantau bermula jam 7:35 pagi setiap hari.

Pagi ini belon KLIA terlebih dahulu blast altitud ketinggian 25888m.
Isyarat terputus dari Bangi jam 8:53 altitud ketinggian 2479m. Isyarat terakhir altitud ketinggian 576m. Isyarat  terakhir diterima oleh stesen radiosonde 9M2TPT di Sungai Buloh. 

No comments:

Post a Comment

Belon KLIA hilang

  Belon KLIA malam ini telah hilang tanpa dapat dikesan. Radiosond 2302104418 hanya dapat dikesan hingga jam 20:57 malam sahaja. Altitud ket...