Radiosonde D20052306 Belon KLIA


 Belon KLIA objek aprs D20052306 altitud ketinggian 17183m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9M2TPT di Sungai Buloh.Belon Bayan Lepas objek aprs D20040171 altitud ketinggian 23312m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9W2EYR-14 di Sungai Petani.


Belon Paya Lebar objek aprs IMS8AF86D altitud ketinggian 18071m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9M2ZAK-4 di Kulai.

Belon Bayan Lepas telah blast altitud ketinggian 26359m. Ia seperti biasa jatuh ke dalam laut Selat Melaka. Sejak memantau radiosonde, belon Bayan Lepas masih belum jatuh ke daratan lagi.

Belon KLIA turut blast jam 9:04 pagi altitud ketinggian 25779m. Jatuh ke dalam laut Selat Melaka juga pada pagi ini. Jam 9:15 pagi isyarat terputus dari Bangi. Kedudukan terakhir belon KLIA altitud 853m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9M2TPT di Sungai Buloh.

Belon Paya Lebar telah blast altitud ketinggian 35209m.

No comments:

Post a Comment

Belon Kota Bharu Radiosonde D22025480 menghampiri Sg Golok

Credit 9W2PRX   Belon Kota Bharu radiosonde D22025480 telah berjaya di selamatkan berhampiran tebing Sungai Golok oleh stesen 9W2GCQ pada ma...