Monitor di aprs.fi


Monitor di aprs.fi dapat melihat segala aktiviti aprs secara live. Kegemaran aku kini jika ada kelapangan adalah melihat segala pergerakan yang ada di skrin.

Pada pendapat peribadi penulis, kepentingannya adalah ia dapat membantu segala perancangan bagi penggunaan tracker yang bergantung penuh kepada digipeater dan igate. Sesetengah kawasan masih tiada liputan kerana kurangnya stesen yang mengwujudkan dg dan igate ini.

Apabila melihat rakan yang sedang bergerak aktif diskrin, ketahuilah bahawa kawasan-kawasan yang tertentu mempunyai dgpeater dan igate ini. Cara ini dapat membantu mengaktifkan tracker berfungsi dengan baik.

Kita juga dapat mengenalpasti stesen-stesen yang mengaktifkan dgpeater dan igate serta keluasan liputan jangkauannya. Sebab itulah penting diwujudkan lebih banyak digipeater dan igate bagi memperluaskan dan mengaktifkan aprs disesuatu kawasan.

Bagi ingin mendapatkan maklumat dan aktiviti aprs di negara kita bolehlah merujuk kepada MyAPRS iaitu Malaysia APRS Group. Ramai rakan yang mahir dan pakar tentang aprs boleh dihubungi di sini. Selamat mencuba.

73, Jojet, 9W2DYA

http://9w2dya.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Marine Radio VHF

  Frekuensi Marin VHF Saluran 70 untuk kecemasan 156.525MHz Radio telefon Saluran 6   156.300MHz Saluran 13 156.650MHz Saluran 16 156.800MHz