Total Pageviews

Monday, July 11, 2016

9W2DYA-5 dan 9W2DYA-10

Stesen 9W2DYA-5 menggunakan apps U2APRS manakala stesen 9W2DYA-10 menggunakan apps APRSdroid.

Ia menggunakan device yang sama iaitu Samsung J mini. Kedua-dua diaktifkan serentak dan berjalan dengan sempurna sekali.

Sebelum ini aku pernah menggunakan APRSdroid yang memberi masalah kepada device Samsung juga.

9W2DYA-5 menggunakan radio untuk location manakala 9W2DYA-10 menggunakan GPS untuk menentukan kedudukan. Jadi sudah pasti menggunakan GPS
adalah lebih tepat. Bila pilih radio kedudukannya adalah bertetabur di sana- sini.No comments:

Post a Comment