SWLing Medium Wave Radio Wirata LT-Q1A

Aktiviti SWLing bermula jam 6:15 pagi;

Frekuensi 1450kHz - 1600kHz bahasa Thai. Stesen dari Patani ada terjemahan Al-Quran.

Frekuensi 1450kHz bahasa Thai.

Frekuensi 1300kHz bahasa Indonesia.

Frekuensi 1300kHz bahasa Thai.

Frekuensi 800kHz - 1000kHz bahasa Thai.

Frekuensi 700kHz bahasa Thai.

Aktiviti sehingga 7:15 pagi.


No comments:

Post a Comment

RX dua beacon YB0X-1 oleh Igate 9W2DYA-5

Lintasan Satelit Lapan A2 YB0X-1 pagi berjaya mendapat dua beacon. Percubaan untuk mendapat packet dalam minggu ini masih belum dicapai. Bar...