Total Pageviews

Sunday, July 26, 2015

VHF DXing E22JMY-7 to 9W2CEH-3 via ISS

Pagi ini stesen dari Thailand E22JMY-7 berjaya mendapat packet melalui ISS ke stesen 9W2CEH-3 QTH Bangi.
Stesen ini hanya mendapat satu packet sahaja pada kali ini.
Laluan ISS kali ini datang dari arah negara Thai membolehkan stesen itu menghantar isyarat ke ISS dan disambut oleh stesen di Bangi.
Manakala bagi laluan kedua, tiada stesen mendapat sebarang beacon.

No comments:

Post a Comment