Satelit Lapan-A2 YB0X-1 telah membuat ujian digipeater

2015-09-29 14:42:35 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:42:36 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:T#000,139,197,001,000,000,00000010
2015-09-29 14:43:16 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:43:47 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:44:19 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:44:20 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,E27CBR-6:T#001,138,200,002,000,000,00000010
2015-09-29 14:44:51 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:45:23 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2VHF-1:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:45:39 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2VHF-1:T#002,139,193,001,000,000,00000010
2015-09-29 14:45:55 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2VHF-1:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:46:27 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:51:35 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2CEH-3:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:52:02 MYT: YB0X-1>APOT2,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Wejcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsate<0xcc>lite
2015-09-29 14:52:07 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:52:52 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:53:40 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:53:40 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:T#008,140,190,252,000,000,00000010
2015-09-29 14:54:29 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC9RAK:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:55:00 MYT: YB0X-1>APO21-8,SGTE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/OJARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:55:00 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:T#009,140,198,253,000,000,00000010
2015-09-29 14:55:01 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC9RAK:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:55:33 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC9RAK:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:56:19 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI& Indonesian Equatorial Microsmtellit5
2015-09-29 14:56:36 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 14:57:08 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:~Velcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equmtorial Microsatellite [Unsupported packet format]
2015-09-29 14:57:23 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI<0x02> Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:27:30 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:28:51 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:29:55 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2VHF-1:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:30:58 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:30:59 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:T#001,140,198,253,000,000,00000010
2015-09-29 16:32:03 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2CEH-3:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:33:07 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-4:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:34:11 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2VHF-1:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:35:18 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC3BVG:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:36:25 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC3BVG:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:37:24 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:38:27 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:39:32 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:40:37 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  )ndonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:40:37 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC9RAK:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-29 16:41:41 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC9RAK:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:05:34 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2CEH-3:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:06:39 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2CEH-3:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:07:43 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,HS0BBD:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:08:52 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC3BVG:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:09:57 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2CEH-3:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:12:09 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,E27CBR-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:13:13 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC3BVG:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:14:17 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2VHF-1:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:14:17 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcom<0x05> to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatoqial Microsatelliti
2015-09-30 15:16:26 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:16:27 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:T#002,141,192,252,000,000,00000!10
2015-09-30 15:17:36 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YC3BVG:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:18:43 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite
2015-09-30 15:19:49 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK8MA-6:>Welcome to LAPAN-A2/ORARI  Indonesian Equatorial Microsatellite

Raw path menunjukkan digipeater Satelit Lapan-A2 telah diuji. Beberapa stesen dari Malaysia, Indonesia, Thailand dan Australia telah berjaya menerima beaconnya.

Comments

Popular posts from this blog

Bercuti di Pulau Pangkor

Air Terjun Sungai Mahang, Nilai

Radio Amatur dalam SAR Broga

Bercuti di Cheringin Hills dan Berjaya Hills Bentong, Pahang

Renew Lesen

Perasmian Rumah Kelab PRADAS

Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun Negeri Sembilan

Balapan dan Padang MSSM 2013 kali ke-55 Pahang

Bercuti di Pantai Peranginan Port Dickson

Sharing from our friends in Melbourne