Total Pageviews

Sunday, April 30, 2017

Check in 2 meter Net Marts Linking

Malam ini, berjaya membuat check in di Marts 2m Net linking. Pengawal rangkaian Abg Zul 9W2YIZ berjaya menyambut panggilanku.

Nampaknya base aku berjaya memegang repeater di Genting Ulu Kali. Terima anda readability 5/9 dan beliau juga menerima audioku dengan baik.

Aku bekerja menggunakan handy TYT
TH-UVF8 kuasa pancaran 7 watt. Antena quarterwave groundplane.

73, Jojet de 9W2DYA

No comments:

Post a Comment