Total Pageviews

Wednesday, April 12, 2017

KA7NSR-7 Valley High STEM DAY

Awal pagi ini aktiviti belon altitud tinggi stesen KA7NSR-7 sempena STEM day Valley High. Negara kita juga sedang menggalakkan aktiviti STEM singkatan bagi Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik.

Penerbangan belon altitud tinggi juga antara aktiviti STEM yang sesuai.

Terdapat tiga lagi stesen dalam penerbangan kali ini, iaitu KG5BFV-5, NM5SS-8,  dan KA7NSR-6.

Manakala stesen mobile berfungsi sebagai Digipeater adalah W7JLC-9. Digipeater yang bergerak mengekori belon ini amat penting bagi kelangsungan mendapat packet.

Stesen yang bergerak lain adalahW7BNE-9. Jam 2 pagi stesen mobile begeraj pulang setelah menjumpai semula payloads.

No comments:

Post a Comment