9W2DYA-5 diaktifkan

Pagi ini berkesempatan untuk mengaktifkan stesen 9W2DYA-5 untuk menyambut laluan YB0X-1. Berjaya memperolehi empat beacon.

2018-07-19 08:40:15 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:40:15 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#002,140,199,001,000,000,00000010
2018-07-19 08:40:59 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:41:00 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#003,139,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 08:42:30 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#005,140,201,254,000,000,00000010
2018-07-19 08:43:14 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:43:14 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#006,140,202,254,000,000,00000010
2018-07-19 08:44:00 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2DYA-5:T#007,140,202,253,000,000,00000010
2018-07-19 08:44:44 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:44:44 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#008,139,202,254,000,000,00000010
2018-07-19 08:45:28 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2DYA-5:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:45:29 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RLW-4:T#009,140,201,253,000,000,00000010
2018-07-19 08:46:13 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2DYA-5:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:46:13 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#010,139,202,254,000,000,00000010
2018-07-19 08:46:58 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:46:58 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#011,140,202,254,000,000,00000010
2018-07-19 08:47:42 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:> -2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 08:47:43 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-1:T#012,140,203,254,000,000,00000010
2018-07-19 08:49:56 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAS,9M2ZAK-1:T#015,140,203,254,000,000,00000010


Lintasan Satelit Lapan A2 pada pagi ini menampakkan penguasaan stesen 9M Land.
Semua packet disapu bersih oleh stesen 9M Land.

Stesen 9W2RUT-1 mendominasi packet dengan sebanyak 14.

Stesen kedua adalah 9W2DYA-5 sebanyak 3 packet.

Dua stesen mendapat satu packet  di selatan Tanahair adalah 9W2RLW-4 dan 9M2ZAK-1


2018-07-19 08:43:26 MYT: 9M2DA-2>APDR14,YB0X-1*,YBSAT,WIDE2-1,PSAT,ARISS,APRISS,RS0ISS,qAR,9W2RUT-1:=0202.9 N/10234.6 E[145.325MHz The sweets thing that I have is your smile

Pak Deen 9M2DA-2 turut berjaya bekerja dengan digipeater YB0X-1 pada lintasan kali ini. 
Beaconnya berjaya ke stesen 9W2RUT-1 di Seri Kembangan dari Muar.
Stesen 9W2DFL-7 turut mencuba untuk bekerja dengan YB0X-1.
 Namun berjaya hingga ke Igate 9W2DYA-5 di Bangi dari Cheras.

2018-07-19 08:37:51 MYT: 9W2DFL-7>PS0RR1,9M4RDG-1,WIDE1*,YBSAT,qAR,9W2RUT-1:`mJSl >[/`"4B}QRV Putrajaya Radio Amatuer Community & AMSAT Malaysia_(
2018-07-19 08:38:54 MYT: 9W2DFL-7>PS0RR1,9M4RDG-1*,WIDE1*,YBSAT,qAR,9W2RUT-G:`mJSl >[/`"4B}QRV Putrajaya Radio Amatuer Community & AMSAT Malaysia_(
2018-07-19 08:39:37 MYT: 9W2DFL-7>PS0RR1,9M4RDG-1*,WIDE1*,YBSAT,qAR,9W2RUT-G:`mJSl >[/`"4B}QRV Putrajaya Radio Amatuer Community & AMSAT Malaysia_(
2018-07-19 08:39:52 MYT: 9W2DFL-7>PS0RR1,9M4RDG-1,WIDE1*,YBSAT,qAR,9W2RUT-1:`mJTl!;[/`"4>}QRV Putrajaya Radio Amatuer Community & AMSAT Malaysia_(
2018-07-19 08:46:28 MYT: 9W2DFL-7>PS0RR0,WIDE1-1,YB0X-1,qAR,9W2DYA-5:`mJTl!>[/`"48}QRV Putrajaya Radio Amatuer Community & AMSAT Malaysia_(

Stesen 9W2DFL-7 berjaya mendapat packet sebelum itu sebanyak empat 

melalui 9M4RDG-1 merupakan digipeater untuk aktiviti satelit di frekuensi 145.825MHz.

Semasa lintasan YB0X-1 ini, satu stesen yang aktif 9W2NTN-9 mendapat packet dari 9W2DYA-5 bermobile mendapat 12 beacon.
Bermula jam 8:39:58 hingga 8:47:06


2018-07-19 19:09:34 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-G:T#010,141,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 19:10:18 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2RUT-G:>  2C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:11:03 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAS,9M2ZAK-1:>  3C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:11:03 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9W2DYA-2:T#012,141,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 19:13:16 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:>  3C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:13:16 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YF1ZQA-6:T#015,142,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 19:14:00 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:>  4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:14:01 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#016,142,199,000,000,000,00000010
2018-07-19 19:14:45 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#017,142,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 19:15:29 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:>  4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:15:30 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#018,142,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 19:16:14 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:>  4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:16:14 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#019,143,200,002,000,000,00000010
2018-07-19 19:16:58 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:>  4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:16:59 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#020,142,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 19:17:43 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:>  4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:17:43 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#021,143,200,001,000,000,00000010
2018-07-19 19:18:27 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:>  5C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-07-19 19:18:28 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#022,143,196,001,000,000,00000010

Lintasan sebelah ptang pula packet bermula jam 19:09:34 hingga 19:18:28. 

Stesen yang banyak mendapat packet adalah stesen VK6HV-10 sebanyak 14. Manakala stesen 9W2RUT-G mendapat 2 packet.

Manakala satu packet untuk tiga stesen iaitu 9M2ZAK-1, 9W2DYA-2 dan YF1ZQA-6.

No comments:

Post a Comment

Minggu Sains Negara 2019

Rakan ham turut terlibat dalam pameran dan demostrasi di Melaka dan Planetarium pada 17/8/2019. Perkongsian gambar dalam group WhatsApp; ...