K6MRC-1 di Pulau Hawai

Kapal Hospital K6MRC-1 telah berada di Pulau Hawai. Merujuk data telah tiba pada 2 Julai 2018. Menurut catatanku kapal ini ini meninggalkan Jepun bertarikh 22 Jun 2018.


Pada malam ini 14 Julai 2018, K6MRC-1 telah meninggalkan Pulau Hawai.


No comments:

Post a Comment

Imej SSTV 16/2/2019 dan 17/2/2019

Imej SSTV pada semalam 16 Februari 2019 berjaya mendapat 2 imej. Imej 1/12 Imej 12/12 Imej hari ini pula 17 Februari 2019 menda...