Lintasan YB0X-1

Lintasan YB0X-1 jam 10:11 pagi mendapat enam beacon 
sahaja. Gagal mendapat sebarang packet pagi ini. YB0X-1 diaktifkan jam 10:15:07 hingga 10:27:44.

Maximum elevation adalah 26.7 darjah lebih memihak stesen VK land.

2018-05-06 10:15:07 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-3:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:16:36 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-3:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:16:36 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YD0NXX-3:T#010,137,195,253,000,000,00000010
2018-05-06 10:17:21 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:18:05 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,E29TXA-1:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:18:50 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YF1ZQA-6:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:18:50 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#013,137,196,252,000,000,00000010
2018-05-06 10:19:34 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:19:35 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#014,137,193,253,000,000,00000010
2018-05-06 10:20:19 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:20:19 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,YF1ZQA-6:T#015,138,196,253,000,000,00000010
2018-05-06 10:21:04 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:21:04 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#016,138,195,253,000,000,00000010
2018-05-06 10:22:33 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -7C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:22:33 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#018,137,192,252,000,000,00000010
2018-05-06 10:23:17 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -6C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:23:18 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#019,138,196,254,000,000,00000010
2018-05-06 10:24:09 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -6C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:24:09 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#020,137,200,253,000,000,00000010
2018-05-06 10:24:46 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -6C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:24:47 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#021,138,201,254,000,000,00000010
2018-05-06 10:25:31 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -6C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:25:31 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#022,138,199,254,000,000,00000010
2018-05-06 10:26:15 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -6C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:26:15 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#023,137,202,254,000,000,00000010
2018-05-06 10:26:59 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -6C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:27:00 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#024,138,201,254,000,000,00000010
2018-05-06 10:27:44 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -6C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2018-05-06 10:27:44 MYT: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#025,138,202,254,000,000,00000010

No comments:

Post a Comment

RX dua beacon YB0X-1 oleh Igate 9W2DYA-5

Lintasan Satelit Lapan A2 YB0X-1 pagi berjaya mendapat dua beacon. Percubaan untuk mendapat packet dalam minggu ini masih belum dicapai. Bar...