Total Pageviews

Sunday, December 18, 2016

Stesen 9A5BDE-8 maritime mobile di Dubai UAE

Stesen 9A5BDE-8 kini masih lagi di Dubai. Ia berdekatan dengan Pulau Abu Musa. Bergerak 30km/h bearing 247 darjah.
Terus ke barat berdekatan Abu Dhabi pada pagi Isnin.

No comments:

Post a Comment