Imej SSTV hari kedua 4/4/18

Lintasan 2:25 pagi ini telah berjaya mendapat dua imej 10/12 dan 11/12


Walaupun pertengahan gambar ada gangguan namun imej tetap dapat dilihat dengan baik.


Imej kedua juga pada pertengahan ada gangguan penerimaan. Namun dapat dilihat pada keseluruhan imej yang lengkap.

73, Jojet de 9W2DYA

No comments:

Post a Comment

RX dua beacon YB0X-1 oleh Igate 9W2DYA-5

Lintasan Satelit Lapan A2 YB0X-1 pagi berjaya mendapat dua beacon. Percubaan untuk mendapat packet dalam minggu ini masih belum dicapai. Bar...