Imej SSTV Hari Ketiga 13 April 2018

Lintasan ISS pada pagi ini jam 10:59 pagi berjaya mendapat dua imej.

Imej 11:02 pagiImej 11:06 pagiImej 22:37 malamSerie 9, 6/12, 7/12, 12/12 73, Jojet de 9W2DYA

No comments:

Post a Comment

RX dua beacon YB0X-1 oleh Igate 9W2DYA-5

Lintasan Satelit Lapan A2 YB0X-1 pagi berjaya mendapat dua beacon. Percubaan untuk mendapat packet dalam minggu ini masih belum dicapai. Bar...