Radiosonde D20040150 Belon Bayan Lepas


 Belon Bayan Lepas objek aprs D20040150 altitud ketinggian 16422m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9W2EYR-14 di Sungai Petani.


Belon KLIA objek aprs D20052341 altitud ketinggian 12027m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9M2TPT di Sungai Buloh.


Belon Paya Lebar objek aprs IMS8AFA64 altitud ketinggian 10266m. Isyarat diterima oleh stesen radiosonde 9W2DCW-14 di Pontian.

Jam 8:45 pagi belon Bayan Lepas telahpun blast altitud ketinggian 27869m. Dua stesen radiosonde 9W2EYR-14 dan 9W2ATR-6 sering bertukar ganti menerima isyarat belon ini.


No comments:

Post a Comment

Misi Mencari Radiosonde D20052320 Berjaya di Shah Alam

  Hari ini berjaya mencari radiosonde D20052320 di Shah Alam. Belon ini jatuh pada 18 Disember 2021 sewaktu banjir besar melanda Selangor da...